Seitennavigation

Imprint

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
D-30173 Hannover

+49 (0) 511 / 2704880
+49 (0) 511 / 27048888

info@tourismusniedersachsen.de
http://www.reiseland-niedersachsen.de

International Banking Details
IBAN: DE55250500000101419588
BIC/SWIFT-CODE: NOLADE2HXXX

Procuratie directrice:
Directeur May-Britt Pürschel

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Staatssecretaris Dr. Berend Lindner (Ministerie van Economie, Werkgelegenheid, Verkeer en Digitalisering in Niedersachsen)

Inschrijving in het handelsregister:
Handelsregister Hannover: HRB 59809

BTW-nummer:
DE215882336


Ondersteund door het Ministerie van Economie, Werkgelegenheid, Verkeer en Digitalisering in Niedersachsen

TMN ontwikkelt en realiseert sedert midden 2001 supraregionale en themageoriënteerde marketingprojecten in opdracht van het Ministerie van Economie, Werkgelegenheid, Verkeer en Digitalisering in Niedersachsen en zijn aandeelhouders.

Contact:

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover

+49 (0) 511 / 120 54 28
+49 (0) 511 / 120 57 72

info@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de

 

Promotor van het fietsportaal

Het fietsportaal www.radland-niedersachsen.de is onderdeel van het project 'Online-portaal en marketingnetwerk fietstoerisme Nedersaksen'. Het maakt deel uit van deze website en wordt gesubsidieerd met middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.
Nadere informatie op www.eu-foerdert.niedersachsen.de
 


Disclaimer, copyright en databeveiliging

Door de toegang tot deze website erkent u de onderstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten zonder enige beperking. Tenzij anders geregeld, is de inhoud van deze website – inclusief de daarin opgenomen teksten en afbeeldingen en hun plaatsing – eigendom van TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Alle opgenomen handelsmerken, logo‘s en merknamen – die op deze website worden gebruikt – zijn eigendom van de betreffende eigenaar. TMN verklaart, dat zij alle eigendomsaanduidingen als zodanig erkent, ook wanneer in sommige gevallen een dergelijke verwijzing ontbreekt.

Het copyright en de gebruiksrechten voor alle in de presentatie gebruikte grafieken, fotomateriaal en teksten berust bij TMN of zijn aan hen ter beschikking gesteld. Een ander gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

De gegevens en teksten die op deze website beschikbaar worden gesteld, zijn gratis en dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden. De gegevens berusten op de voor de regio‘s, plaatsen of personen beschikbaar gestelde informatie. Voor de volledigheid en juistheid staat TMN niet garant en kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het benutten van de informatie schept geen enkele zakelijke band tussen de bezoeker van de website en TMN. Hyperlinks op deze website kunnen naar andere, externe websites leiden, die niet door TMN werden verzorgd. Voor de inhoud van deze pagina‘s kan TMN niet aansprakelijk worden gesteld en neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Een link naar een externe website is geen garantie voor de inhoud ervan of de daarop aangeboden diensten. Ieder gebruik van de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, of op andere websites die hiermee een link hebben, gebeurt op eigen risico. TMN distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van externe websites.

TMN exploiteert deze website in Duitsland. De exploitatievoorwaarden en alle procedures zijn onderhevig aan het Duitse recht. Indien een gerechtelijke procedure tegen TMN wordt gestart, beslist TMN, welke rechtsmacht wordt gekozen. TMN zal hoogstwaarschijnlijk Duitsland als bevoegde rechtbank kiezen, ongeacht in welk land u zich bevindt, of vanuit welk land u de website heeft bezocht.

Gegevensbeveiliging

Voor zover binnen de internetaanbiedingen de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail adressen, namen, adressen) bestaat, worden deze gegevens alleen op uitdrukkelijk vrijwillige basis van de gebruiker verstrekt. De beveiliging van uw gegevens heeft bij ons de hoogste prioriteit. TMN slaat uw gegevens alleen op voor de eigen zakelijke doeleinden. De door ons opgeslagen informatie gebruiken wij derhalve uitsluitend voor het uitvoeren van de door u gewenste diensten, voor marktonderzoek (anonieme, interne beoordeling van de klantenstructuur), voor een op de behoefte afgestemde vormgeving van onze diensten. TMN stelt uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden. Het invullen van een formulier zien wij als een toestemming om op de bovenstaand omschreven wijze met uw gegevens om te gaan. U heeft echter op elk moment het recht, uw persoonlijke gegevens te laten wissen. TMN verplicht zich, al uw persoonlijke gegevens met onmiddellijke ingang uit de database te verwijderen, zodra u dat ons per telefoon, fax, brief of e-mail vraagt.

Webcontrolling met etracker-technologie

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Cookies helpen bij de herkenning van de internetbrowser.

De door etracker-technologieën verkregen gegevens worden zonder de extra gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Tegen de gegevensregistratie en -opslag kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met werking voor de toekomst.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Facebook

Onze website maakt gebruik van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat onderdeel is van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins kunt u herkennen aan de Facebook-logo's (witte 'f' op een blauwe tegel of een 'duim omhoog'-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging 'Facebook social plug-in'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. Hierdoor hebben wij geen invloed op de hoeveelheid data die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en kunnen u daarom slechts de informatie geven die bij ons bekend is:
Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website heeft geopend. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de ‘Vind ik leuk’ knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct doorgegeven aan Facebook en daar opgeslagen. Indien u geen lid bent van Facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
Over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook alsook over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u meer lezen in de informatie over de privacybescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Als u lid van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.
Eveneens is het mogelijk om Facebook social plug-ins met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de 'Facebook Blocker'.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Vastleggen en verspreiden van informatie:
Met behulp van Google +1 kunt u informatie wereldwijd bekend maken en zelf gepersonaliseerde content ontvangen van Google en onze partners. Google slaat daarvoor zowel de informatie op die u voor content een '+1' gegeven heeft, als ook informatie over de website, die u bij het klikken op de +1-knop heeft bekeken. Dat u een bepaalde content een '+1' heeft gegeven, kan als indicatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet toegevoegd worden. Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op om de diensten van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat op zijn minst de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van content via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan getoond worden aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de opgeslagen informatie:
Naast de hierboven aangegeven doelen wordt de door u ter beschikking gestelde informatie volgens de geldende Google-privacyverklaringen gebruikt. Google maakt mogelijkerwijs samengestelde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers openbaar, of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of partnerwebsites.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze website zijn de functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door gebruik te maken van Twitter en de 're-tweet'-functie worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieder geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik hiervan door Twitter verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op
http://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u in de
account-instellingen op
http://twitter.com/account/settings wijzigen

Evenementendatabase

De in de evenementenkalender gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de door regio's, steden en personen ter beschikking gestelde informatie en zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door TMN Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH. TMN en haar informanten kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de content. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud. TMN wijst er bovendien er bovendien op dat er op korte termijn programmawijzigingen kunnen plaatsvinden. Laat de data dan ook altijd door de betreffende organisatoren bevestigen. De exploitant van deze website of de voor de content verantwoordelijke partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de content van de evenementenkalender.

Aanbiedingendatabase

Voor de juistheid en volledigheid van prijzen, reistijden en aanbiedingen van derden, die op de website van TMN Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH zijn weergegeven, inclusief de geplaatste reisaanbiedingen in de database, zijn uitsluitend de betreffende aanbieders verantwoordelijk. TMN treedt niet op als reisbemiddelaar of reisorganisator, maar biedt haar partners en toeristische dienstverleners het internetportaal uitsluitend aan als platform voor de weergave van de betreffende aanbieding. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud.
Bedenk dat bij het bemiddelen van een aanbieding de algemene voorwaarden (AV) van de aanbieder van toepassing zijn. Deze worden u doorgaans voor afsluiting van het reiscontract toegezonden door het informatie- en boekingsbureau of de aanbieder. De aanbieder is reisorganisator in de zin van § 651 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en dient de hieruit voortvloeiende wettelijke bepalingen op te volgen.

"Volgens de EU-verordening nr. 524/2013 over de online geschillenbeslechting in consumentenzaken is vanaf de 9 januari 2016 voor consumenten de mogelijkheid bestemd, conflicten met ondernemers in samenhang met online koopovereenkomsten of online dienstverleningscontracten buitengerechtelijk via een online platform (OS-platform) te beslechten. Deze platform is opgezet door de Europese Commissie en inzonderheid op de portaalsite „uw Europa“(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) beschikbaar gesteld. Bereikt u de platform direct onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor routegegevens

De gebruiker maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde routeinformatie. De bereikbaarheid met de fiets kan in een enkel geval onmogelijk of verboden zijn, bijvoorbeeld door slechte bestrating, verkeersdrukte, wegwerkzaamheden, eenrichtingsverkeer, voetgangerszones, alsmede door uitzonderlijke situaties. TMN en Toursprung GmbH stellen zich niet aansprakelijk voor het feit of de in het portaal voorgestelde trajecten geschikt (en toegestaan) zijn om zonder gevaar met de fiets bereden te worden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk om uitsluitend die trajecten te berijden die - ook met inachtneming van de weersomstandigheden en de lokale bewegwijzering - hiervoor geschikt zijn en die volgens het verkeersreglement ook voor de fiets toegankelijk zijn. In geen geval mag de gebruiker uitsluitend vertrouwen op de aanbeveling van de fietsrouteplanner, zonder zelf de daadwerkelijke plaats- en wegomstandigheden te hebben gecontroleerd. De routeaanbevelingen en het opvolgen hiervan door de gebruiker rechtvaardigen geen enkele aanspraak tegen TMN of Toursprung GmbH.
 

Contactgegens

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Essener Str.1, 30173 Hannover

Telefoon: +49 (0) 511 / 2704880
Fax: +49 (0) 511 / 27048888

Email: info@tourismusniedersachsen.de

Vind uw vakantie

Evenementen, accomodaties en aanbiedingen voor u.