Seitennavigation

Politiek

vergroten

Flag
© TMN / creativ collection

De regering van de deelstaat bestaat uit de minister-president en de ministers. Samen vormen zij het kabinet. Het kabinet bepaalt de grote lijnen van het beleid van de deelstaat, verdeelt de taken tussen de verschillende ministeries en besluit over wetsontwerpen, die daarna ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het Nedesaksische parlement (Landtag).

Vind uw vakantie

Evenementen, accomodaties en aanbiedingen voor u.