Seitennavigation

UNESCO-wereldnatuurerfgoed Waddenzee

De Waddenzee – wereldwijd uniek!

vergroten

Crab in the Wadden Sea
© TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Het wereldnatuurerfgoed Waddenzee strekt zich uit over het Duitse en Nederlandse deel van de Waddenzee. Het betreft hier een gebied van bijna 10.000 km² langs de kust met een lengte van circa 400 kilometer dat al meer dan een generatie lang beschermd gebied is.

De Waddenzee – wereldwijd uniek!

De Waddenzee is een buitengewoon dynamisch landschap. Nergens ter wereld heeft zich onder invloed van de getijden een dergelijk veelzijdig landschap ontwikkeld, dat ook nu nog voortdurend aan verandering onderhevig is. Wijde wadden worden onderbroken door een uitgestrekt systeem van grote wadstromen en kleine geulen, die de vaste, droogvallende zandplaten van elkaar scheiden.

Mosselbanken, weides van dicht zeegras en zacht slikwad bieden voor veel dieren een bron van voedsel. Bloeiende zoutmoerassen in het uitgestrekte gebied voor de dijken, op eilandjes en op halligen worden afgewisseld door witte stranden en duinen. Dankzij de veelzijdigheid van het landschap is de Waddenzee een unieke biotoop voor meer dan 10.000 dier- en plantsoorten Voor miljoenen trekvogels is de Waddenzee onmisbaar als tussenstop en rustgebied.

Beleef de Waddenzee – een wandeling over de zeebodem!

Tijdens een wandeling over het wad hoort u alleen de wind, het geluid van het slik en het geroep van vogels. In het samenspel van de natuurlijke elementen – wind, water en golven – beleeft u ook nu nog hoe dit landschap sinds de laatste ijstijd is gevormd en telkens weer nieuwe vormen aanneemt. Proef de zoute lucht en snuif de geur van het wad op.

Tijdens de wandeling merkt u hoe kokkels en wadpieren water en zand omhoog spuiten. Garnalen maken zich in het ondiepe water voor u uit de voeten, en iets verderop kunt u zelfs platvissen ontdekken. De terugtrekkende zee laat krabben, mosselen, zeesterren en heremietkreeften achter. Op gepaste afstand kunt u zelfs zeehonden waarnemen die op een zandbank liggen te zonnen!

Contactgegens

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

Virchowstr., 26382 Wilhelmshaven

Telefoon: +49 (0) 4421 / 9110
Fax: +49 (0) 4421 / 911280

Email: poststelle@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de
Bezoek website:

Vind uw vakantie

Evenementen, accomodaties en aanbiedingen voor u.