Kleine Mönche auf Zeit im gotischen Kreuzgang, © ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried/ Günter Jentsch
© ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried/ Günter Jentsch

Zis­ter­zien­ser­Mu­se­um Klos­ter Wal­ken­ried


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Het ge­bou­wen­com­plex om­vat naast de ru­ï­ne van de ab­dij­kerk de gro­ten­deels be­hou­den Go­ti­sche kloos­ter­om­bouw. Het kloos­ter be­hoort sa­men met de ou­de bin­nen­stad van Gos­lar, de erts­mijn Ram­mels­berg en de Ober­har­zer Was­ser­wirt­schaft tot we­rel­derf­goed. Ook nu nog kun­nen be­zoe­kers een goe­de in­druk krij­gen van het da­ge­lijks le­ven van de cis­ter­ci­ën­zer­mon­ni­ken. Ge­du­ren­de ca. 400 jaar werk­ten in Wal­ken­ried in het zui­den van de Harz diep­ge­lo­vi­ge men­sen van God ? dit heeft zo veel spo­ren na­ge­la­ten dat gro­te en klei­ne be­zoe­kers aan het Zis­ter­zien­ser­Mu­se­um van­daag nog steeds een reis door de mid­del­eeu­wen kun­nen on­der­ne­men. Een be­le­ve­nis voor het he­le ge­zin.

ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

Steinweg 4a
37445 Walkenried
Telefoon: 05525-9599064

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried” met Google Maps.