Da­ta­be­vei­li­ging


Privacy statement
Dit privacy statement informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod, over de functies en de content hiervan en over onze online-aanwezigheid buiten ons eigen aanbod, bijv. over ons social-media-profiel (hierna in het geheel “online-aanbod” genoemd). Als u via links van onze website naar andere sites wordt geleid, informeer u dan daar naar de manier waarop er op die sites met uw gegevens wordt omgegaan.

  • Informatie over de gegevensverwerking bij foto- en filmopnamen in de openbare ruimte vindt u hier  (in het Duits).
  • Opmerkingen over gegevensverwerking voor aanvragers vindt u hier (in het Duits).
  • Opmerkingen over gegevensverwerking van zakelijke contacten, partners en dienstverleners van TMN hier (in het Duits).

Deze website gebruikt met het oog op de veiligheid en ter bescherming tegen de overdracht van persoonsgegevens een TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://” op de browserregel.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Daarom verdient het aanbeveling om ons privacy statement regelmatig opnieuw door te lezen.

1. Verantwoordelijke in de zin van het recht op bescherming van persoonsgegevens
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover
E-mail: info@tourismusniedersachsen.de
Telefoon: +49 (0)511 – 270 488 0
Fax: +49 (0)511 – 270 488 88

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH wordt met betrekking tot de privacybescherming extern ondersteund door List + Lohr Datenschutz und Informationssicherheit GmbH.

2. Vragen met betrekking tot persoonsgegevens en verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen, moeten worden gericht aan: datenschutz@tourismusniedersachsen.de
Bovendien wijzen we u op het recht om een klacht in te dienen bij de overheidsinstantie van de deelstaat Nedersaksen.

3. Persoonsgegevens
"Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. een cookie) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. Doelen en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verbinden ons om bij het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website alle wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. Wij verwerken gegevens uitsluitend voor zover dit nodig is en op grond van het recht op de bescherming van persoonsgegevens is toegestaan, bijv. om het bezoeken van de website mogelijk te maken, om te beantwoorden aan contractuele doelen of voor zover u toestemming geeft voor de gegevensverwerking. In detail:

a. Gebruik van onze website ter informatie
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als u onze website alleen gebruikt ter informatie en u zich niet registreert, inlogt of op een andere manier actief informatie doorgeeft over uw persoon, verzamelen wij geen persoonsgegevens. Een uitzondering geldt voor gegevens die uw browser doorgeeft om het u mogelijk te maken onze website te bezoeken, en voor informatie die ons wordt doorgegeven door het gebruik van cookies.

Om het technisch mogelijk te maken de website beschikbaar te stellen, is het nodig dat wij bepaalde automatisch verzonden gegevens van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de website kunt gebruiken. Deze gegevens worden iedere keer dat onze internetsite wordt opgevraagd, automatisch geregistreerd en opgeslagen in de logbestanden op onze server. We verzamelen hierbij de volgende gegevens:
• browsertype en -versie
• gebruikt besturingssysteem
• referrer-URL (de ervoor bezochte pagina)
• IP-adres van de computer van waaraf de website is opgevraagd
• het tijdstip waarop de server is opgeroepen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het technisch mogelijk te maken onze website beschikbaar te stellen conform art. 6 lid 1 punt b AVG en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 punt f AVG. De registratie van de gegevens en de opslag ervan in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 punt f AVG besloten.

Deze gegevens kunnen na anonimisering van uw IP-adres niet meer in verband worden gebracht met bepaalde personen en worden na 7 dagen gewist. Deze gegevens worden niet in verband gebracht met andere gegevensbronnen.

b. Contact opnemen
Wij verwerken de door u doorgegeven persoonsgegevens (bijv. in een contactformulier, telefonisch of per e-mail) om uw aanvragen af te handelen en om met u persoonlijk te communiceren, voor zover u dit wenst. Het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Welke gegevens er in een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. De door ons opgeslagen gegevens gebruiken wij dus op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG voor het leveren van de door u gewenste producten en/of diensten en op grond van artikel 6 lid 1 punt f AVG ten behoeve van klantenzorg en marktonderzoek (geanonimiseerde, interne analyse van de structuur van ons klantenbestand). Ons gerechtvaardigde belang is gelegen in het op de behoefte afgestemd invulling geven aan onze diensten en op vergroting van de gebruikers- en klanttevredenheid. Nadat uw aanvraag is afgehandeld, worden uw gegevens gewist, voor zover het wissen ervan niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om de betreffende gegevens te bewaren.

c. Cookies
Om onze internetpagina's te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat en maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze individueel bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen.

Voor zover er door bepaalde door ons geïmplementeerde cookies persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit conform art. 6 lid 1 punt a AVG.

Wij willen u erop wijzen dat u uw browser zo kunt instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en van geval tot geval kunt beslissen of u deze accepteert, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen kunt uitsluiten en de acceptatie van cookies helemaal kunt uitsluiten. De manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd, is bij iedere browser anders. Hoe dit gebeurt, wordt beschreven in het helpmenu van de browser. Hier kunt u ook vinden hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden geplaatst voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral als het gaat om tracking, worden gemaakt via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kan de opslag van cookies worden voorkomen door uitschakeling in de instellingen van de browser. Houd er wel rekening mee dat dan mogelijk niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

d. Webcontrolling met Google Analytics
Deze website maakt op grond van art. 6 lid 1 punt a AVG gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", waardoor gewaarborgd is dat het IP-adres door afkorting wordt geanonimiseerd en het niet mogelijk is dit in direct verband te brengen met een bepaalde persoon. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte voor verzending afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Wij hebben met Google LLC (VS) bovendien een overeenkomst inzake de verwerking gesloten conform art. 28 AVG. In opdracht van ons zal Google deze informatie strikt volgens de voorschriften gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om ons verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en van internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling van uw browser-software aan te passen. Wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door een cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in en binnen browsers op mobiele apparaten kunt u de volgende link aanklikken om een opt-out-cookie te plaatsen dat registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein; voor zover u uw cookies in deze browser wist, moet u de volgende link opnieuw aanklikken): Google Analytics deactiveren.

e. Nieuwsbrief
Hieronder informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, over de aanmeldings- en verzendprocedure en over uw recht om bezwaar te maken. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verklaart u zich akkoord met de ontvangst daarvan en met de beschreven procedures.
• Inhoud van de nieuwsbrief: De mogelijke inhoud van onze nieuwsbrief kunt u vinden in het aanmeldformulier. In principe zullen wij u informatie en aanbiedingen toezenden met betrekking tot vakantiebestemmingen, events en kansspelen.

• Dubbele opt-in en protocollering: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats door middel van een zogenaamde dubbele opt-in. Dat wil zeggen dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om het onmogelijk te maken dat iemand zich aanmeldt met het e-mailadres van een ander. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd, zodat kan worden aangetoond dat de aanmeldingsprocedure beantwoordt aan de wettelijke eisen. Dit betekent onder andere dat het tijdstip van aanmelding en bevestiging en het IP-adres worden opgeslagen. Ook wijzigingen in de gegevens die van u zijn opgeslagen bij de dienstverlener die de nieuwsbrief verzendt, worden geprotocolleerd.

• Aanmeldgegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, is het voldoende als u uw e-mailadres opgeeft. Ook vragen wij u om een naam op te geven, zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken, maar hiertoe bent u niet verplicht.

• Als u akkoord bent gegaan met toezending van de nieuwsbrief, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam en e-mailadres) om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te zenden.

• Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en om u persoonlijk te kunnen aanspreken op de volgende rechtsgrond:
- voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven, conform art. 6 lid 1 punt a AVG;
- voor zover u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld in verband met de aankoop van producten of diensten of wij u gepersonaliseerde reclame toezenden, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 punt f AVG juncto § 15 lid 3 van de Duitse wet op de telemedia juncto § 7 lid 3 van de Duitse wet oneerlijke handelspraktijken; ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op onze economische belangen bij de uitvoering van marketingactiviteiten en het maken van doelgroepgerichte reclame.

• Verder gebruiken wij de gegevens op grond van art. 6 lid 1 punt a en f AVG om te analyseren of u onze nieuwsbrief opent en welke links in de nieuwsbrief u gebruikt. Ons gerechtvaardigde belang is erin gelegen om de inhoud van onze nieuwsbrief te optimaliseren en/of aan te passen aan uw individuele behoeften.

• Opzegging/intrekking van toestemming – u kunt onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van iedere nieuwsbrief. Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen op grond van onze gerechtvaardigde belangen maximaal drie jaar opslaan, voordat wij ze ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief wissen, zodat we kunnen aantonen dat er in het verleden toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel om eventuele aanspraken te kunnen afwijzen. Een individueel verzoek tot het wissen van gegevens kan te allen tijde worden gedaan, voor zover het vroegere bestaan van een toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.

• De protocollering van de aanmeldingsprocedure vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 punt f AVG. Ons belang is gericht op de toepassing van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrievensysteem, dat niet alleen onze zakelijke belangen dient, maar ook beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers en ons verder in staat stelt om aan te tonen dat er toestemming is gegeven.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst E-Marketing Suite via de aanbieder Wilken GmbH, Hörvelsinger Weg 29-31, D-89081 Ulm. Wij hebben deze dienstverlener op grond van art. 28 AVG in het bijzonder verplicht tot inachtneming van de bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming en van onze instructies.

f. Gebruikmaking van aanbiedingen via formulieren (in het bijzonder bestelling van gedrukte media, boekingsaanvragen en kansspelen)
Onze website maakt het u mogelijk om gebruik te maken van diverse aanbiedingen onder voorwaarde dat u uw gegevens doorgeeft via een hiervoor bedoeld formulier.

Deze gegevens worden op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG uitsluitend gebruikt om uw lopende aanvraag af te wikkelen en de door u gewenste producten en/of diensten te leveren, en op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG ten behoeve van marktonderzoek (geanonimiseerde, interne analyse van de structuur van ons klantenbestand) en het uitvoering geven aan de aanbiedingen. Ons gerechtvaardigde belang is gelegen in het op de behoefte afgestemd invulling geven aan onze diensten en op vergroting van de gebruikers- en klanttevredenheid.

Wij bieden in het bijzonder de volgende diensten aan:

• U kunt diverse gedrukte media bestellen (in het bijzonder catalogi, brochures en boeken). De gegevens die worden verzameld in het hiervoor bedoelde formulier, gebruiken wij uitsluitend om de bestelling uit te voeren en u de gewenste producten toe te zenden. De persoonsgegevens die wij voor de bestelling verzamelen, worden na 3 jaar automatisch gewist.

• Verder kunt u door ons boekingsaanvragen laten doen voor diverse evenementen en/of verblijfsaccommodaties. De gegevens gebruiken wij uitsluitend om de betreffende e-mailadressen door te sturen naar de aanbieders, zodat zij u de gewenste informatie kunnen toezenden.

• Wij bieden u op onze website voortdurend de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse kansspelen. De gegevens die wij hiervoor van u vragen, gebruiken wij uitsluitend om u in staat te stellen aan het kansspel deel te nemen en om u bij dit kansspel in aanmerking te nemen als kandidaat. Nadere informatie over de betreffende kansspelen kunt u vinden in de bijbehorende deelnamevoorwaarden, waarop wij in verband met ieder kansspel wijzen. Na beëindiging van de actie en uitreiking van de prijzen worden uw gegevens onmiddellijk gewist, voor zover wij niet op grond van bewaartermijnen verplicht zijn om deze langer op te slaan.

g. Online-accounts op sociale media
Wij onderhouden online-accounts op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers en om deze daar te kunnen informeren over onze producten en diensten. Bij het opvragen van de betreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en verwerkingsrichtlijnen van de aanbieders van die netwerken en platforms.

Tenzij in het kader van ons privacy statement anders is aangegeven, verwerken wij de gegevens van de gebruikers op grond van art. 6 lid 1 punt b en f AVG alleen, voor zover zij binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijv. door bijdragen te plaatsen op onze online-accounts of ons berichten toe te zenden. Ons gerechtvaardigde belang is gelegen in de communicatie met gebruikers en klanten en de optimalisatie van ons aanbod.

  • Informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens op onze Facebook-pagina

Onze Facebook-pagina gebruikt de dienst Facebook Statistieken. De functie Statistieken biedt een statistische analyse van het gebruik van onze Facebook-pagina op basis van onze opgegeven criteria. Via de tool Facebook Statistieken ontvangen wij statistisch voorbereide en geanonimiseerde gegevens van Facebook over personen die zijn verbonden met onze pagina of deze bezoeken. Aan de hand van deze geanonimiseerde statistieken krijgen wij meer inzicht in de interesses en behoeften van onze paginagebruikers, kunnen wij ons aanbod gerichter instellen en verbeteren, en op deze manier de servicekwaliteit verbeteren. Met de functie Statistieken kunnen we daarnaast markt- en opinieonderzoek uitvoeren dat nodig is voor het juist afstemmen van ons aanbod.

Facebook Statistieken slaat cookies op de eindapparaten van onze gebruikers op om de statistieken te genereren die we nodig hebben. De door Facebook ingestelde cookies slaan de gegevens op die nodig zijn voor onze statistische analyse. Er is geen sprake van een wettelijke of contractuele verplichting om uw persoonlijke gegevens te verstrekken via de cookies.

Facebook analyseert de met cookies verzamelde gegevens en stelt deze anoniem ter beschikking in de vorm van statistieken. U kunt op geen enkel moment van uw bezoek aan onze pagina persoonlijk worden geïdentificeerd met de functie Statistieken en deze verstrekte statistieken.

Facebook Statistieken en de gehele Facebook-pagina zijn diensten van Facebook Inc. Dit betekent dat Facebook ook een gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten kan doen. 

U kunt contact opnemen met Facebook via het volgende adres en de privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-diensten inzien, om u te informeren over de processen voor gegevensbescherming en de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Contact Facebook Inc.:
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS

Privacyverklaring:
https://www.facebook.com/policy.php en
https://www.facebook.com/help/186325668085084

h. Plug-ins van andere aanbieders
Op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG gebruiken wij op onze website de volgende plug-ins van andere aanbieders. Ons gerechtvaardigde belang is er principieel in gelegen u een aantrekkelijke website te bieden en onze content en marketingacties eventueel ook toegankelijk te maken via de betreffende platforms.

  • Facebook remarketing/retargeting

Op onze pagina's zijn op grond van uw toestemming en art. 6 lid 1 punt a AVG remarketing-tags geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Als u onze pagina's bezoekt, wordt er via de remarketing-tags een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Zo kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken voor het plaatsen van Facebook advertenties. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina over het gegevensbeleid van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat uw gegevens via custom audience worden geregistreerd, kunt u custom audience op Deactiveer Facebook Retargeting deactiveren.

  • YouTube

Op onze website gebruiken wij componenten (video's) van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van Google LLC., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierbij maken we gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie " - Privacymodus - ". Als u een pagina opvraagt waarin een video is ingesloten, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers en wordt daarbij de inhoud op de internetpagina weergegeven door een mededeling aan uw browser. Naar YouTube vermeldt, worden er in de " - Privacymodus -" alleen gegevens doorgegeven aan de YouTube-server, in het bijzonder welke van onze internetpagina's u hebt bezocht, als u de video bekijkt. Als u op het betreffende moment ook bent ingelogd op YouTube, worden deze gegevens gekoppeld aan uw account bij YouTube.

U kunt de verwerking van uw gegevens door YouTube voorkomen of in ieder geval beperken door vóór uw bezoek aan onze website uit te loggen van uw YouTube-account.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube wordt door Google ter beschikking gesteld onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy

  • Google Maps

integreren de landkaarten van de dienst "Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u op de formulierregel "Route plannen", die zich op veel plaatsen op onze website bevindt, uw adres invoert, wordt dit uitsluitend door ons verwerkt om u door te sturen naar Google en u de gewenste route-informatie ter beschikking te stellen. Privacy statement: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  • Google reCAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende gegevensveiligheid, in het bijzonder bij het verzenden van formulieren, maken wij op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG in bepaalde gevallen gebruik van de dienst reCAPTCHA van de onderneming Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze is er vooral voor bedoeld om te kunnen onderscheiden of gegevens zijn ingevoerd door een natuurlijke persoon of dat er sprake is van oneigenlijk gebruik door machinale en automatische verwerking (bijv. door bots). Ons gerechtvaardigde belang is erin gelegen de veiligheid van de aangeboden diensten te waarborgen en onze server te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, in het bijzonder door de invoer van gegevens door onbevoegde derden en/of het gebruik van geautomatiseerde tools. Deze dienst omvat de verzending van het IP-adres en eventuele andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan Google. Aanvullend gelden de privacyvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de bovenstaande diensten van Google LLC (ook over YouTube): Als u in het bezit bent van een Google-account, kunt u zelf bepalen welke trackinggegevens in uw account worden opgeslagen. U vindt deze onder Google ->Instellingen -> Persoonlijke info & privacy, paragraaf Transparantie en keuzemogelijkheden: https://policies.google.com/privacy#infochoices

  • Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt waarop zich een Vimeo-plug-in bevindt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Hierbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Ook ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook, als u niet op Vimeo bent ingelogd of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo geregistreerde gegevens worden doorgegeven aan de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, maakt u het Vimeo mogelijk om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo-account.

Meer informatie over de manier waarop Vimeo omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in het privacy statement van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

5. Samenwerking met verwerkers en derden/Ontvangers van gegevens
Voor zover wij in het kader van de verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden), deze aan hen doorgeven of hun op een andere manier toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend op grond van een wettelijke toestemming, bijvoorbeeld omdat u hiermee hebt ingestemd, omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, omdat het nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of omdat wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben (bijv. ten behoeve van marktonderzoek door geanonimiseerde, interne analyse van de structuur van ons klantenbestand). Als ontvangers van de gegevens komen in het bijzonder IT-dienstverleners in aanmerking (bijv. nieuwsbriefdiensten en webhosters).

Principieel zullen wij dienstverleners alleen opdrachten verstrekken in het kader van een zogenaamde "verwerkersovereenkomst” op grond van art. 28 AVG.

Als u een concreet overzicht wilt hebben van de dienstverleners met wie wij op een bepaald moment samenwerken, zullen wij u dit op aanvraag graag toezenden.

6. Verwerking op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG)/Intrekken van toestemming
Als u ons toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, betekent dit dat de verwerking van die gegevens op grond van uw toestemming juncto art. 6 lid 1 punt a AVG rechtmatig is. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die ons zijn verstrekt vóór 25 mei 2018, dus voordat de AVG van kracht is geworden. Het intrekken van een toestemming geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot het moment van intrekking van de toestemming verwerkte gegevens. Als er in een bepaald geval toestemming nodig is voor het verwerken van gegevens in verband met het gebruik van de website, zullen wij u daar uitdrukkelijk op wijzen en u over de gegevensverwerking informeren.

U hebt het recht om gegeven toestemmingen conform art. 7 lid 3 AVG voor de toekomst in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om een gegeven toestemming in te trekken, stuur dan een e-mail naar datenschutz@tourismusniedersachsen.de of neem op een andere manier contact op met de verantwoordelijke (vgl. punt 1).

7. Tijd dat gegevens over het algemeen opgeslagen blijven
Principieel blijven uw gegevens slechts zo lang opgeslagen als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hebben organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat gegevens die in overeenstemming met het bovenstaande niet meer nodig zijn, worden gewist.

8. Informatie, wissen, blokkering
U hebt met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens de volgende rechten:
- het recht op inzage van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform art. 15 AVG;
- eventueel het recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van uw correcte bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform art. 16 AVG;
- het recht op het wissen en het recht van vergetelheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens conform art. 17 AVG;
- het recht op beperking resp. blokkering van de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 18 AVG;
- eventueel het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 21 AVG;
- het recht op het intrekken van eventueel gegeven toestemming conform art. 7 lid 3 AVG;
- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG.

Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de gebruikmaking van een van de u ter beschikking staande rechten, stuur dan een e-mail naar: datenschutz@tourismusniedersachsen.de

9. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van een bijzonder belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG
U hebt het recht om conform art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde (in het bijzonder ten behoeve van de gebruiksanalyse en een op de behoefte afgestemde vormgeving van de website), als daarvoor redenen zijn die voortkomen uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen algemene of op u afgestemde direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken, dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt verwezenlijkt.

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profiling, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om een gegeven toestemming in te trekken, stuur dan een e-mail naar datenschutz@tourismusniedersachsen.de of neem op een andere manier contact op met de verantwoordelijke (vgl. punt 1).

10. Gegevensveiligheid
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie en onbevoegde toegang. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan de voortgaande technische ontwikkelingen aan.

11. Wettelijk of contractueel voorschrift om gegevens ter beschikking te stellen
U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om ons uw gegevens ter beschikking te stellen. Houd er rekening mee dat het ter beschikking stellen van bepaalde gegevens nodig is om ons in staat te stellen de op onze website aangeboden diensten te kunnen leveren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw IP-adres nodig om deze website te kunnen weergeven in uw browser.

12. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profiling.

Meer informatie over de uitsluiting van aansprakelijkheid voor routegegevens bij het gebruik van onze website, onze disclaimer, het copyright en onze evenementendatabase vindt u hier .

Last update: 07/2020