Harz boomkroonpad, © Baumwipfelpfad Harz / Franziska Pönisch
© Baumwipfelpfad Harz / Franziska Pönisch
Looppad in de top van de boom, © TMN / Alexander Kaßner
© TMN / Alexander Kaßner

Baum­wip­felpfad Bad Harz­burg


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Op het eer­ste boom­top­pen­pad (Baum­wip­felpfad) van de Harz en Ne­ders­ak­sen in Bad Harz­burg gaat het goed de hoog­te in. Hier hebt u zicht op de top­pen van het noor­de­lijk­ste mid­del­ge­berg­te van­uit een ge­heel an­der per­spec­tief en komt u − op 18 plat­forms en bij ruim 50 in­for­ma­tie­pun­ten − van al­les te we­ten over de na­tuur en de cul­tuur van de re­gio.

Het ca. 1000 me­ter lan­ge pad be­gint aan de voet van de Burg­berg, mid­den in het kuur­park van Bad Harz­burg, en leidt u tot ruim 20 me­ter bo­ven de ou­de boom­kro­nen van het Kal­tes Tal. Daar­bij krijgt u in­for­ma­tie over de hout­sec­tor, na­tuur en het mi­li­eu. Dit Duit­se boom­top­pen­pad is ook uniek van­we­ge het ge­o­lo­gi­sche in­for­ma­tie­punt, dat aan de hand van een rots­wand de ver­schil­len­de ge­steen­te­la­gen van de Harz toe­licht. Bo­ven­dien loopt het pad over een meer­tje, biedt het uit­zicht over het Na­ti­o­nal­park Harz en laat het u ken­nis­ma­ken met de span­nen­de die­ren- en plan­ten­we­reld van het noor­de­lijk­ste mid­del­ge­berg­te van Duits­land. Bij­zon­de­re high­lights zijn de gla­zen brug op de kroon van het boom­top­pen­pad en de avon­tu­ren­brug waar je kunt ba­lan­ce­ren op wie­bel­ele­men­ten en bal­ken. Elk jaar vin­den er eve­ne­men­ten plaats zo­als de licht­show Wip­fel­l­euch­ten in au­gus­tus en de kerst­show Wip­fel­wei­hnacht in de­cem­ber, in het der­de week­end van ad­vent.

Baumwipfelpfad Harz

Nordhäuser Str. 2b
38667 Bad Harzburg
Telefoon: +49 (0) 5322 / 8777920

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Baumwipfelpfad Bad Harzburg” met Google Maps.