Visiting the ocean liners, © Papenburg Tourismus, Ute Müller
© Papenburg Tourismus, Ute Müller

Be­zoe­kers­cen­trum MEY­ER WERFT Pa­pen­burg


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Het be­zoe­kers­cen­trum MEY­ER WERFT: aan­schou­we­lij­ke ten­toon­stel­lings­stuk­ken, in­for­ma­tie­ve films en boei­en­de rond­lei­din­gen ma­ken dui­de­lijk hoe het er in de mo­der­ne scheeps­bouw aan toe­gaat.

Pa­pen­burg is de thuis­ha­ven van de crui­se­sche­pen. Op een rond­lei­ding door het be­zoe­kers­cen­trum van de MEY­ER WERFT kunt u op uw fa­mi­lie­va­kan­tie met ei­gen ogen zien hoe de mooi­ste en meest luxu­eu­ze oce­aan­reu­zen ter we­reld wor­den ge­bouwd. Aan­schou­we­lij­ke ten­toon­stel­lings­stuk­ken, in­for­ma­tie­ve films en boei­en­de rond­lei­din­gen ma­ken dui­de­lijk hoe het er in de mo­der­ne scheeps­bouw aan toe­gaat. Uniek is dat de be­zoe­kers hier­bij ook een blik kun­nen wer­pen in de twee enor­me over­dek­te droog­dok­ken, die tot de groot­ste ter we­reld be­ho­ren. Zo kun­nen zij van heel dicht­bij zien hoe de oce­aan­reu­zen wor­den ge­bouwd.

Uit­ste­kend op­ge­lei­de be­ge­lei­ders ge­ven u op een rond­lei­ding in­for­ma­tie over de werf, de sche­pen en het trans­port van de sche­pen naar de Eems. Ook biedt de Mey­er Werft met een 'drij­vend klas­lo­kaal' mo­ge­lijk­he­den voor jon­ge on­der­zoe­kers.

Voor meer in­for­ma­tie over het be­zoe­kers­cen­trum van de MEY­ER WERFT kunt u te­recht bij Pa­pen­burg Tou­ris­mus GmbH (zie de con­tact­ge­ge­vens hier­on­der). Het be­zoe­kers­cen­trum zelf be­vindt zich in het In­du­strie­ge­biet Süd in D-26871 Pa­pen­burg.

360 graden rondleiding door het Meyer Werft bezoekerscentrum

Besucherzentrum MEYER WERFT

Industriegebiet Süd 1
26871 Papenburg
Telefoon: +49 (0) 4961 / 83960

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Bezoekerscentrum MEYER WERFT Papenburg” met Google Maps.