Bronzezeithof (Bronstijdboerderij) Uelsen, © Bronzezeithof Uelsen
© Bronzezeithof Uelsen

Bron­ze­zeithof (Brons­tijd­boer­de­rij) Uel­sen


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Te­rug in de tijd!

Reis naar een boer­de­rij uit de brons­tijd! Vlak bij de bron van de Lin­nen­bach, in de di­rec­te om­ge­ving van de boer­de­rij Hof Blek­ker en ver­scho­len ach­ter ho­ge bo­men en strui­ken, be­treedt u een ge­bied met unie­ke uit­stra­ling.

De Bron­ze­zeithof is op ba­sis van ar­che­o­lo­gi­sche ken­nis na­ge­bouwd en biedt u een au­then­tiek kijk­je in het ver­le­den. De­ze ken­nis is le­ven­dig en voel­baar aan­we­zig op de Bron­ze­zeithof. Ook de die­ren dra­gen hier­toe bij.

Uw be­zoek aan de Bron­ze­zeithof kunt u com­bi­ne­ren met uit­stap­jes in de om­ge­ving. Het team ad­vi­seert u graag bij uw keu­ze.

 

Bronzezeithof Uelsen

Am Feriengebiet 7
49843 Uelsen
Telefoon: +49 (0) 5942 / 1411

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Bronzezeithof (Bronstijdboerderij) Uelsen” met Google Maps.