ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG, © ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG
© ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG

Er­leb­nis­Bocks­Berg Hah­nen­klee GmbH & Co. KG


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Be­leef avon­tuur­lij­ke en ont­span­nen­de uren op Er­leb­nis­Bocks­Berg Hah­nen­klee. Elk be­zoek zorgt ge­ga­ran­deerd voor ple­zier - in elk sei­zoen. Ge­niet sa­men van de mooie na­tuur van de Harz, laad u op­nieuw op en ver­geet de stress van het da­ge­lijks le­ven.

Van­uit het dal in Hah­nen­klee kunt u com­for­ta­bel en vei­lig de berg op met kleur­rij­ke 4-per­soons­gon­dels op de ka­bel­baan of met de nieu­we stoel­tjes­lift (al­leen berg­op, max. met 2 per­so­nen). Daar aan­ge­ko­men kunt u tus­sen ver­schil­len­de at­trac­ties kie­zen, zo­als het bi­ke­park of de Bocks­berg­hütte, waar u met het he­le ge­zin ple­zier kunt be­le­ven.

ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG

An den Teichwiesen
38644 Goslar-Hahnenklee
Telefoon: +49 (0) 5325 / 2576

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG” met Google Maps.