Therme Bad Bevensen, © Bad Bevensen / Tiemann
© Bad Bevensen / Tiemann

Jod-So­le-Ther­me (zout­wa­ter­bad) Bad Be­ven­sen


Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

War­me, lich­te kleu­ren, ven­sters tot aan het pla­fond en roy­a­le wa­ter­par­tij­en − wie voor het eerst gaat ba­den in Bad Be­ven­sen, zal ver­rast zijn door de rust en se­re­ni­teit in de uit­ge­strek­te Jod-So­le-Ther­me. Bij het ba­den in het he­len­de wa­ter van de Jod-So­le-Ther­me ko­men rust, ont­span­ning en ge­zond­heid dui­de­lijk op de eer­ste plaats. Na een bij­na 2 jaar du­ren­de ver­bou­wing ziet de­ze bad­in­rich­ting er zo­wel bin­nen als bui­ten ul­tra­mo­dern uit. Van­uit het over­dek­te vi­ta­li­teits­bad en het ge­zond­heids­bad komt u een­vou­dig in de bei­de bui­ten­ba­den en bij de sau­na’s van de Jod-So­le-Ther­me. Hier­van kunt u gra­tis ge­bruik­ma­ken met uw en­tree­kaart­je van de Jod-So­le-Ther­me, net als van de rus­t­ruim­tes, het zand­bad, het bad met aquasound en de car­di­o­fit­ness­ap­pa­ra­tuur in het Spa & Vi­tal Cen­ter. Daar kunt u bui­ten de the­ra­pie-uren ook gra­tis ge­bruik­ma­ken van het ont­span­nings­bad met aquasound.

Uniek

De Jod-So­le-Ther­me in Bad Be­ven­sen neemt een cen­tra­le plek in bin­nen het ge­zond­heids- en wel­l­nes­s­aan­bod op de Lü­ne­bur­ger Hei­de. Duik in de brui­sen­de warm­te van de heil­za­me jo­di­um-zout­wa­ter­bron­nen, ont­span in het rui­me sau­n­a­com­plex of ge­niet van een van de ver­wen­aan­bie­din­gen in het Spa & Vi­tal Cen­ter. Al na één dag zult u nieu­we krach­ten op­doen voor het le­ven van al­le­dag.

Bij­zon­de­re aan­bie­din­gen

In het ruim 1000 m² gro­te bui­ten­bad kunt u het he­le jaar door ont­span­nen in het ther­ma­le jo­di­um-zout­wa­ter van 32 °C. Een mo­dern ge­zond­heids­bad (35 °C) en een nieu­we vi­ta­li­teits­bad (32 °C) met veel at­trac­ties, de 1-per­soons­whirl­pools, cham­pag­ne­sproei­ers, bo­dem­sproei­ers en de meest uit­een­lo­pen­de mas­sa­ge­dou­ches la­ten geen en­ke­le wens on­ver­vuld.

Cu­li­nair

In de bij­be­ho­ren­de bi­stro vindt u een ge­va­ri­eer­de ge­zon­de keu­ken met ver­se sa­la­des, sap­jes en di­ver­se soor­ten thee.

Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

Dahlenburger Str. 3
29549 Bad Bevensen
Telefoon: +49 (0) 5821 / 5776

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Jod-Sole-Therme (zoutwaterbad) Bad Bevensen” met Google Maps.