Zo leefde men eens in het land: een ervaring voor het hele gezin, © Michael Stephan/ Museumsdorf Cloppenburg
© Michael Stephan/ Museumsdorf Cloppenburg

Mu­se­um­dorp Clop­pen­burg


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Aan de hand van meer dan vijf­tig com­pleet in­ge­rich­te his­to­ri­sche ge­bou­wen wor­den hier de werk-, woon- en leef­om­stan­dig­he­den ge­do­cu­men­teerd van de plat­te­lands­be­vol­king in Ne­ders­ak­sen van­af het ein­de van de mid­del­eeu­wen tot de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw.

Dit Ne­ders­ak­si­sche open­lucht­mu­se­um is het oud­ste als 'dorps­mu­se­um' op­ge­zet­te open­lucht­mu­se­um in Duits­land en een uit­ste­ken­de be­stem­ming voor een dag­je uit op een va­kan­tie met kin­de­ren. Met ca. 250.000 be­zoe­kers per jaar be­hoort het tot de po­pu­lair­ste mu­sea van Noord-Duits­land – en dat is niet voor niets. Aan de hand van meer dan vijf­tig com­pleet in­ge­rich­te his­to­ri­sche ge­bou­wen wor­den hier de werk-, woon- en leef­om­stan­dig­he­den ge­do­cu­men­teerd van de plat­te­lands­be­vol­king in Ne­ders­ak­sen van­af het ein­de van de mid­del­eeu­wen tot de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw.

Het mu­se­um­dorp no­digt u uit om er een leu­ke, in­for­ma­tie­ve en af­wis­se­len­de dag te ko­men door­bren­gen. Ge­niet van de bij­zon­de­re dorp­se sfeer en de in­druk­wek­ken­de boe­ren­wo­nin­gen, rust tus­sen­door even uit met een kop kof­fie met ge­bak of een glas li­mo­na­de met iets lek­kers er­bij in de tra­di­ti­o­ne­le dorps­kroeg en proef het vers­ge­bak­ken brood van de bak­ker.

 

Museumsdorf Cloppenburg

Bether Straße 6
49661 Cloppenburg
Telefoon: +49 (0) 4471 / 94840

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Museumdorp Cloppenburg” met Google Maps.