Buitenkant van de phaeno, © phaeno / Janina Snatzke
© phaeno / Janina Snatzke

phae­no Wolfs­burg


ServiceQualität Deutschland
Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Het phae­no met zijn in­druk­wek­ken­de ar­chi­tec­tuur en fas­ci­ne­ren­de be­le­vings­we­reld voor het he­le ge­zin is op een va­kan­tie met kin­de­ren een uit­ste­ken­de be­stem­ming voor een dag­je uit.

Sa­men een zes me­ter gro­te vuur­tor­na­do be­won­de­ren, wol­ken­rin­gen ma­ken, een don­ke­re ruim­te door­krui­sen of als een fa­kir ont­span­nen lig­gen op een spij­ker­bed: op een op­win­den­de dag in het phae­no in Wolfs­burg er­va­ren kin­de­ren en vol­was­se­nen hoe meer dan 350 bij­zon­de­re ver­schijn­se­len hun nieuws­gie­rig­heid wek­ken voor de ge­hei­men van de na­tuur. In dit unie­ke ex­pe­ri­men­teer­land­schap is er voor ie­der­een wat te ont­dek­ken – hoe oud of jong hij of zij ook is en hoe veel of wei­nig hij of zij ook weet. En het leuk­ste is: je kunt het he­le ge­beu­ren zelf mee­be­pa­len en be­ïn­vloe­den. Voor­ge­schre­ven we­gen zijn er niet. De loop­rich­ting wordt be­paald door de nieuws­gie­rig­heid. De­ze leidt de be­zoe­kers langs in­te­res­san­te the­ma's zo­als ener­gie, spie­gels, zien en le­ven. Vol­was­se­nen en kin­de­ren trot­se­ren de kou door de kracht van hun ge­dach­ten, spie­ge­len zich ein­de­loos, be­vrie­zen hun ei­gen scha­duw, ont­dek­ken ge­nen, er­va­ren hoe stroom aan­voelt of lan­den zo zacht als een kat.

phaeno gGmbH

Willy-Brandt-Platz 1
38440 Wolfsburg
Telefoon: +49 (0) 5361 / 890100

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “phaeno Wolfsburg” met Google Maps.