jungle safari, © Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
© Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
Aqua Safari, © Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
© Serengeti-Park Hodenhagen GmbH

Se­ren­ge­ti-Park Ho­den­ha­gen


Afri­ka op de Lü­ne­bur­ger Hei­de. Sinds 1974 im­ple­men­teert de fa­mi­lie Se­pe een in­no­va­tief en uniek die­ren­parkcon­cept dat bij uit­stek ge­schikt is voor een dag­je uit tij­dens een va­kan­tie met kin­de­ren.

In het Se­ren­ge­ti-Park ziet de be­zoe­ker ech­te fa­mi­lies gro­te wil­de die­ren li­ve en van heel dicht­bij. In de ruim op­ge­zet­te, na­tuur­lijk aan­ge­leg­de land­schap­pen waar­in je met de au­to kunt rij­den, voe­len de be­zoe­kers hoe dicht ze bij de die­ren staan en be­le­ven ze be­wust een stuk na­tuur.

De die­ren die le­ven in het hier en nu en niet den­ken aan de toe­komst of het ver­le­den, spon­taan age­ren en re­a­ge­ren of even niets an­ders doen dan lui­e­ren, zijn een na­tuur­lijk voor­beeld van hoe je een te­vre­den le­ven kunt lei­den. In de Avon­tu­ren-Sa­fa­ri kun­nen de be­zoe­kers kie­zen uit meer dan 40 at­trac­ties en shows voor groot en klein.

Serengeti-Park Hodenhagen GmbH

Am Safaripark 1
29693 Hodenhagen
Telefoon: +49 (0) 5164 / 97990

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Serengeti-Park Hodenhagen” met Google Maps.