two wolves in Wolfcenter Dörverden, © www.wolfcenter.de
© www.wolfcenter.de

Wolf­cen­ter Dör­ver­den


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Bett und Bike (Bed en fiets)

Spe­ci­aal voor de klein­tjes wor­den er op zon­dag rond­lei­din­gen voor kin­de­ren ge­hou­den (en tij­dens de school­va­kan­ties in Ne­ders­ak­sen ook op woens­dag en vrij­dag). Hier ne­men we ex­tra de tijd om al­le vra­gen te be­ant­woor­den.

In de na­tuur­speel­tuin, waar ook een mijn te vin­den is, kun­nen kin­de­ren zich he­le­maal uit­le­ven. U bent bij ons ook van har­te wel­kom om een kin­der­ver­jaar­dag te vie­ren. Het res­tau­rant 'Wolfs­re­vier’ heeft ver­schil­len­de kind­vrien­de­lij­ke ge­rech­ten op de kaart staan.

En wie wat lan­ger wil blij­ven, kan ko­men over­nach­ten in de ti­pi's of het boom­huis­ho­tel 'Tree In­n'. Het Wolf­cen­ter Dör­ver­den biedt u een dag vol be­le­ve­nis­sen voor het he­le ge­zin.

Wolfcenter Dörverden

Kasernenstraße 2
27313 Dörverden
Telefoon: +49 (0) 4234 / 943110

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Wolfcenter Dörverden” met Google Maps.