Bedreigde Sumatraanse tijgers leven in dierentuin Osnabrück, © Zoo Osnabrück
© Zoo Osnabrück

Zoo Os­na­brück


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

De in 1936 als ‘na­ti­o­na­le die­ren­tuin’ ge­o­pen­de Zoo Os­na­brück biedt on­der­dak aan ca. 2700 die­ren van bij­na 300 ver­schil­len­de soor­ten. De ver­schil­len­de die­ren­do­mei­nen met hun na­tuur­ge­trou­we, uit­ge­strek­te ter­rei­nen, ne­men ruim 23,5 ha in be­slag. In de af­ge­lo­pen ja­ren heeft de zoo veel de­len ver­nieuwd en ge­mo­der­ni­seerd, zo­dat nu naast de we­reld­wijd unie­ke ‘On­der­grond­se zoo’, het Afri­kaan­se ‘Sam­bu­ru’ en ‘Ta­kaman­da’, het Azi­a­ti­sche ‘Ang­kor Wat’ en ook de Scan­di­na­vi­sche the­ma­we­reld ‘Ka­ja­na­land’ uit­no­di­gen om op sa­fa­ri te gaan door de mooie bos­rij­ke die­ren­tuin. Oli­fan­ten, leeu­wen, gi­raf­fes en meer­kat­ten − in de Zoo Os­na­brück is ie­ders fa­vo­rie­te dier aan­we­zig. Er zijn vas­te voe­der­tij­den waar­bij de ver­zor­gers aan de be­zoe­kers ver­tel­len wel­ke pin­gu­ïn zijn vis het liefst uit de hand eet of wat zo bij­zon­der is aan de hy­bri­de be­ren ‘Tips’ en ‘Taps’.

De zoo is ook bij slecht weer een ge­wel­dig uit­stap­je: in het Te­tra-aqua­ri­um of chim­pansee­ver­blijf kun­nen veel in­te­res­san­te die­ren wor­den be­ke­ken. In de vas­te ten­toon­stel­ling ‘Kli­ma­to­pia’ kun­nen groot en klein in­ter­ac­tief be­zig zijn en zich la­ten in­for­me­ren over de kli­maat­ver­an­de­ring en de ge­vol­gen hier­van. Veel be­zoe­kers ma­ken ge­bruik van de gun­sti­ge fa­mi­lie­jaar­kaart om chim­pan­sees, meer­kat­ten e.d. het he­le jaar door te be­zoe­ken of om op een van de vier avon­tuur­speel­tui­nen rond te strui­nen.

Zoo Osnabrück gGmbH

Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
Telefoon: +49 (0) 541 / 951050

E-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Zoo Osnabrück” met Google Maps.