16. UNES­CO-we­reld­na­tuur­erf­goed Wad­den­zee


Onze laatste twee foto’s lijken op het eerste gezicht wel expressionistische schilderijen. In werkelijkheid gaat het echter om luchtfoto’s van de Waddenzee. Nergens is het oergeweld van de getijden en de oneindige schoonheid van de natuur zo goed zichtbaar als hier. De Waddenzee is het belangrijkste natuurgebied van Duitsland en staat als wereldnatuurerfgoed van de UNESCO even hoog aangeschreven als het Great Barrier Reef in Australië en de Grand Canyon in de VS.