De wad­pier


De wadpier is een van de bekendste dieren in de Waddenzee. Toch is hij niet zo gemakkelijk te ontdekken. Hij is te herkennen aan de typische zandhoopjes.

De wadpier lijkt op de regenworm en wordt gemiddeld vijf jaar oud. Hij leeft in 30 cm diepe U-vormige graafgangen in het zand van het wad. Hij vreet het zand van het wad van de Noordzee en draagt daarmee wezenlijk bij aan het ecosysteem van de Waddenzee. Al het zand van het wad van de Noordzee wordt tot op een diepte van 25 cm jaarlijks opgevreten – en weer uitgescheiden. Zo ontstaan de markante zandhoopjes, die tijdens eb op de bodem van de zee te zien zijn.

Hierdoor komen belangrijke voedingsstoffen tevoorschijn aan het oppervlak en wordt de bodem voorzien van zuurstof. In de winter past hij zijn lichaamstemperatuur aan de buitenomgeving aan. Hierdoor verbruikt hij heel weinig energie en heel weinig voeding. In de winter blijft hij in zijn graafgangen, waar hij beschermd is tegen vorst en kou.